Wielkie rzeczy w biznesie nigdy nie są dziełem jednej osoby.
Są tworzone przez zespoły ludzi.

- Steve Jobs